top of page

Ayvalık Kültür ve Sanat Vakfı (AKSV) Resmi Senedi

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA), Ayvalık Kültür ve Sanat Vakfı (AKSV) bünyesinde faaliyet göstermektedir.

27.09.2008 tarihli, 27010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren mevcut Vakıflar Yönetmeliği'ne göre, "Mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ile 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıfların, adını, amacını, bu amaca özgülenen mal ve hakları, vakfın örgütlenme ve yönetim şekli ile yerleşim yerini içeren" belgeler, Vakıf Resmi Senedi olarak adlandırılmaktadır.

AKSV'nin Resmi Senedi'ni, aşağıdaki bağlantıda .pdf formatında bulabilirsiniz.

AIMA is part of Ayvalık Foundation for Culture and Arts. (AKSV) You can reach the Articles of Foundation by clicking the link below.

bottom of page