top of page

Mali Tablo ve Raporlar

Politika belgelerimizi, Faaliyet Raporu ve Mali Tablolarımızı bu sayfada inceleyebilirsiniz.

Bağışçı Hakları Beyannamesi

Donor Bill of Rights

Mali Tablolar

Financial Statements

Gönüllü Politikası

Volunteer Policy

Faaliyet Raporları

Annual Report 2023

bottom of page